Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.77036.970
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22830  22830  22900
  EUR  26428.67  26508.19  26744.49
  GBP  30027.47  30239.14  30508.7
  HKD  2872.67  2892.92  2936.28
  JPY  202.61  204.66  208.33
  CHF  22796.75  22957.45  23254.93
  AUD  16747.51  16848.6  17032.83
  CAD  16951.2  17105.15  17292.18
  SGD  16651.01  16768.39  16951.74
  THB  679.82  679.82  708.19