Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.64036.840
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22735  22735  22805
  EUR  27564.12  27647.06  27893.62
  GBP  31343.31  31564.26  31845.75
  HKD  2861.97  2882.15  2925.35
  JPY  206.32  208.4  210.25
  CHF  22964.21  23126.09  23425.85
  AUD  17093.49  17196.67  17350.03
  CAD  17427.92  17586.2  17813.94
  SGD  16949.23  17068.71  17255.41
  THB  707.47  707.47  737