Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.30036.520
Hồ Chí Minh36.30036.500
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22675  22675  22745
  EUR  26605.21  26685.27  26928.46
  GBP  29978.73  30190.06  30459.37
  HKD  2867.11  2887.32  2930.61
  JPY  197.39  199.38  201.16
  CHF  22651.29  22810.97  23106.7
  AUD  16983.26  17085.77  17238.18
  CAD  17433.18  17591.5  17819.55
  SGD  16605.43  16722.49  16905.43
  THB  682.67  682.67  711.16