Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.92037.140
Hồ Chí Minh36.92037.120
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22665  22665  22735
  EUR  27401.73  27484.18  28447.03
  GBP  30745.63  30962.37  32047.08
  HKD  2823.86  2843.77  2961.11
  JPY  205.2  207.27  214.53
  CHF  23662.81  23829.62  24763.31
  AUD  17439.63  17544.9  18159.55
  CAD  17539.15  17698.44  18391.89
  SGD  16742.97  16861  17486.63
  THB  697.61  697.61  745.53